BMK Medlemskap

 

 
För att bli medlem behöver man göra följande:

1. - Fyll i ansökan. (Online)

2. - Betala medlemsavgiften via postgiro 92657-6  eller bankgiro 681-9841

Medlemsavgift för kalenderår fr.o.m 2011-01-01:

100:- För upp t.o.m. 15 år
300:- för 16-17 år
400:- över 18 år
600:- för familjemedlemskap

 - Ansök om medlemskap online här.                    

- Betala in medlemsavgften via postgiro 92 657-6 alt. bankgiro 681-9841

 

Vi ser gärna att du efter din ansökan deltar i nästföljande månadsmöte där vi har som rutin att gå igenom nya medlemmar och hälsar er välkomna! Månadsmöte hålls 2:a tisdagen varje månad!